Người bị bệnh xương khớp có nên dùng glucosamine

3 Comments

  1. Thu Hà 13/10/2017 Trả lời
  2. lan hương 14/10/2017 Trả lời
  3. Phuc Lai 14/10/2017 Trả lời

Bình luận